kaliteli ve özgün akademik çeviri

Akademik Çeviri Nasıl Yapılır?

Belirli akademik alanlarda yapılan ve lisans, ön lisans ve yüksek lisans seviyelerinde faydalanılan başta araştırma ödevi, akademik makale, tez, bilimsel yayın gibi belgelerin hazırlanmasında tercih edilen çeviri çeşidine akademik çeviri adı verilmektedir.

Akademik tercümede diğer alanlara kıyasla farklı bir yaklaşım benimsenmelidir. Çok farklı teknik terimler içermesi, kendine özgü stil ve türleri bulunması itibariyle akademik çeviride hataya yer yoktur. Özellikle yurt dışı ve yurt içi yayınlarda yayınlanması istenen makaleler için yapılan akademik çevirinin kaliteli ve özgün bir yapıya sahip olmasının anahtarı, çevirinin ilgili alanda deneyim sahibi olan ve akademik bir geçmişi bulunan çevirmenler tarafından yapılmasıdır. Buna ek olarak yapılan çevirinin, metnin hedef dili anadili olan bir editör tarafından kontrol edilmesi de vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bunun aksine bir uygulama yayınlanacak makalenin değerlendirmede bulunacak hakem, öğretim elemanı veya yayın kurulu tarafından olumsuz eleştiri almasına yol açabilir.

Akademik makaleler hukuk, sanat, ekonomi ya da teknik bilimler gibi pek çok farklı alanda hazırlanabilir. Buna paralel olarak söz konusu makalenin çevirisinde yaşanacak zorluklar da makalenin konusuna ya da ait olduğu bilim dalına göre farklılık gösterebilmektedir. Bu noktada tercih edilen akademik çevirmenin son derece titiz bir yaklaşımla çeviri yapması ve aynı zamanda bu alana özel çok farklı bir uzmanlığa ve deneyime sahip olması vazgeçilmezdir. Tatmin edici ve kaliteli sonuçlar almak ancak uzman akademik tercüme bürosu Transistent gibi kadrosunda uzman akademik tercümanların yer aldığı akademik çeviri alanında deneyimli çeviri bürolarıyla çalışarak mümkün olabilir.

akademik tercüme bürosu

Unutulmamalıdır ki edebiyat alanında yazılmış bir makalenin çevirisinde sergilenecek olan yaklaşımla matematik ya da fizik alanlarında yazılmış bir çeviride sergilenecek yaklaşım aynı olmamalıdır. Edebiyat alanında hazırlanan makale konuşma dilini, mecazi kullanımları, bölgesel kültürlerden etkilenen kavramları içeren daha karmaşık bir yapıya sahipken matematik, jeoloji, kimya ve fizik alanlarında hazırlanan makaleler ise teknik bilgiler içeren makaleler olup genel anlamda tüm dünyada geçerliliği olan verileri içerir.

Yazımızın bu aşamasında birazda akademik tercüme sırasında dikkat edilmesi gerek noktalara odaklanabiliriz. İster tez olsun ister bir yayın, akademik makale hazırlığı oldukça zorlu, sıkı çalışma gerektiren, farklı kaynakların araştırılmasını, çeşitli raporların ya da arşiv kayıtlarının incelenmesini içeren süreçleri bünyesinde barındırır. Bu noktada harcanan bu emeğin ve çalışmanın hedef dile en iyi ve tatmin edici şekilde çevrilmesi, benzeri şekilde pekçok yabancı kaynağın taranmasını gerektiren, terminoloji araştırması, referans metin taraması gibi pekçok meşakkatli süreci içeren akademik çeviri ihtiyacını doğurmaktadır. Uzman akademik çevirmenin metni ele alırken hukuk, matematik, finans, tıp, işletme, fizik gibi çok çeşitli alanlarda araştırmalar yapması, terminolojiye hakim olması, referans metinleri tarayarak bu alanların gerektirdiği cümle yapılarını hedef dile en uygun şekilde aktarması esastır. Bu bağlamda, akademik tercüme yapan çevirmen kadrosunun akademik çeviri bürosu Transistent’ın sahip olduğu akademik tercüman kadrosu gibi akademik özgeçmişe ve gerekli deneyime sahip bir kadro olması tatmin edici sonuçların elde edilmesinde son derece önemli bir faktördür. Örnek olarak medikal alanda yazılmış bir tıp metninin hedef dile en iyi şekilde çevrilmesinde tatmin edici sonuç almanın yine bu alanda deneyime ve akademik geçmişe sahip bir çevirmen kullanılması ile mümkün olabileceği verilebilir.

Bir diğer önemli konu da makalenin alanına göre sahip olduğu terim ve terminolojiye hakim bir çevirmenin çok daha tatmin edici bir çeviri sunacağının kaçınılmaz olmasıdır. Söz konusu terminolojiye hakim olmayan bir çevirmenin yaptığı çeviride yanlış anlaşılmalar ya da anlam kargaşası olması kaçınılmazdır. Basit dil bilgisi ve gramer hataları bile makale çevirisinde kötü sonuçlar elde edilmesine yol açabileceğinden akademik tercümanın hedef dil gramerine olan hakimiyeti tatmin edici bir çeviri elde edilmesinde önemli bir diğer faktördür. Makale çevirisini yapacak olan akademik çevirmenin bu alanda daha önce benzeri çeviriler yapmış olması ve gereken deneyime sahip olması kaçınılmaz olarak çevirinin daha yüksek kalitede tamamlanmasını sağlayacaktır.

profesyonel akademik çeviri

Akademik çeviri alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle Transistent güvenilir, çözüm odaklı ve profesyonel bir çeviri hizmeti sunmaktadır. Transistent bünyesinde çalışan uzman akademik çevirmen kadrosu ve bu alanda sahip olduğu deneyim ile akademik çeviriniz hangi dilde olursa olsun çevirilerinizi belirlenen tarihte sunar. Yapılan akademik çeviri, alanında uzman ve deneyimli bir editör kadrosu tarafından gözden geçirilmekte, talep edilmesi durumunda anadili hedef dil olan bir son okuyucu tarafından da nihai olarak kontrol edilmektedir. Ayrıca ek bir hizmet olarak çevirisini daha önce yaptırmış olduğunuz akademik çevirilerinizin imla, gramer, anlatım bozukluğu, terminoloji  kontrollerinin yapıldığı ve metindeki hataların giderildiği akademik redaksiyon hizmetimiz hakkında da bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Transistent bünyesinde çalışan deneyimli uzman proje koordinatörlerinden oluşan kadromuz bu süreçte en iyi şekilde bilgilendirme sağlamak ve çevirinizin hangi süreçlerden geçtiğini bildirmek için sizinle yakın temas halinde çalışır. Kitap, dergi, araştırma yazısı, yüksek lisans, tez, akademik makale, bilimsel çalışma, ödev ve proje benzeri her türlü akademik çeviri alanında Transistent’ın uzman ekibiyle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza özel sunacağımız hizmetler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tercüme fiyatınızı hesaplayın online sipariş verin!
Henüz yorum yapılmadı

Yorum yazın