Blog

Giderek küreselleşen dünyamızda sözlü çevirmenler günbegün daha da büyük bir rol oynar hale gelmiştir. Sözlü çevirmenler iletilmek istenen mesajı karşı dile ileterek firmaların ürünlerini hedef kitleye daha kolay tanıtmasını sağlarken siyasi arenada da ülkeler arasında anlamlı ilişkiler kurulmasında aktif yer alırlar. Firmanızın faaliyet gösterdiği sektörün...

Çeviri işini profesyonel bir şekilde ele aldığımızda hedef kitleye uygun, tatmin edici bir ürün sunmak için farklı alanlarda uzmanlaşmaya gitmenin gerekliliği su götürmez bir gerçektir. Bu çerçevede ele alındığında diğer alanlardan farklı olarak insan hayatına mal olabilecek önemli bilgiler içermesi itibariyle medikal çeviri, bir başka...

İster müşteri tarafında olun isterse hizmet sunan taraf, çeviri sektöründe sıklıkla karşılaşılan kelimelerden birisi de “son okuma” ya da “düzeltme okuması” olarak tanımlayabileceğimiz “proofreading” kelimesidir....

Belirli akademik alanlarda yapılan ve lisans, ön lisans ve yüksek lisans seviyelerinde faydalanılan başta araştırma ödevi, akademik makale, tez, bilimsel yayın gibi belgelerin hazırlanmasında tercih edilen çeviri çeşidine akademik çeviri adı verilmektedir....