düzeltme okuması

Proofreading Nedir?

İster müşteri tarafında olun isterse hizmet sunan taraf, çeviri sektöründe sıklıkla karşılaşılan kelimelerden birisi de “son okuma” ya da “düzeltme okuması” olarak tanımlayabileceğimiz “proofreading” kelimesidir.

Özellikle birden fazla sayıda çevirmenin çalıştığı projelerde ortaya çıkan metnin bir bütün haline getirilmesi için “son okuma” yani “proofreading” hizmetinden faydalanılır. “Proofreading” aşamasında tatmin edici sonuç almak için en önemli noktalardan birisi “proofreading” yapan kişinin projede çalışan tüm çevrimenlerin kullanığı terminolojiye hakim olması ve metinde kargaşaya yol açmadan metnin genelinde terimlerin tutarlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Buradaki amaç okuyucuya metni okurken tek bir elden çıkmış olduğu hissini verebilmek, metin içerisinde geçen farklı bölümlerde bir dil birliği sağlamak, ödev, kitap, tez, sözleşme ya da araştırma gibi metinlerde okuyucunun baştan sona cümle düşüklükleri içermeyen, anlaşılır ve akıcı bir metin okumasını sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda şüphesiz ki tatmin edici bir “proofreading” çalışmasının vazgeçilmez unsurlarından birisi, “proofreading” yapan son okuyucunun hedef dile ana dili seviyesinde hakim olmasıdır. Son okuyucu kusursuz bir dilbilgisine sahip olmalı, imla kurallarına mükemmel seviyede hakim olmalıdır. Bunlara ek olarak medikal, edebi, hukuk ya da teknik gibi ait olduğu uzmanlık alanına göre metinde kullanılan terminoloji konusunda bilgi sahibi olmalı ve metin genelinde terimlerin tutarlı ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamalıdır.

akademik tez çalışmaları

Tüm bu kontrollerin ardından son okuyucu, yazılı materyalin okuyucuya tutarlı bir şekilde aktarılmasına imkan verir. Ayrıca varsa tekrar düzenlenmesinin uygun olabileceğini düşündüğü alanlar konusunda metin yazarına tavsiyelerde bulunabilir. Ancak bu noktada metnin yeniden yazılması konusunda bir müdahelede bulunmaz. Ek olarak bazı akademik çalışmalarda geçen metin içi referansların tutarlı olmasını da sağlar.

“Proofreading” hizmetine ihtiyaç duyulan alanlardan bir diğeri de akademik tez çalışmaları ya da yayınlanması planlanan eserlerdir. Bu ve benzeri metinlerin son okumaları sağlanarak sunulacakları kurum, kuruluş, makam, dergi ya da yayın evi tarafından kabul gören dil stiline uydurulması sağlanır.

Ayrıca metin üzerinde mevcut bulunan olası anlatım bozukluklarının, yazım, imla veya gramer hatalarının denetlenmesi sağlanır.

proofreading hizmeti

Bu yazımızda “proofreading” hizmetinin inceliklerini ve içerdiği kapsamı inceledik. Sonuç olarak yazılan metinlerin kontrol edilmesi açısından bakıldığında “proofreading” hizmeti son sırada yer alsa da kesinlikle daha düşük önem taşıdığı düşünülmemelidir. “Gözden geçirme” ya da “edit” faaliyetine kıyasla daha az müdahale içerse de başkaları tarafından okunacak metinlerin hazırlanmasında “proofreading” hizmeti şüphesiz son derece önemli bir adımdır. Okuyucunun metni kolay okuyabilmesi, okuduğunu rahatlıkla anlayabilmesi bu aşamada sağlanır.

“Proofreading” hizmeti satın almadan çeşitli kurum, kuruluş veya makamlara sunulan makale ve yazılarda mevcut kalan hatalar yanlış anlaşılmalara yol açarak yazan kişi hakkında profesyonel olmadığı yönünde bir izlenim kazanılmasına yol açabilir. Bu tip izlenimlerin silinmesi ve tekrar itibar kazanılması da zor ve zaman alan bir sürece dönüşebilir.

“Proofreading” hizmeti, yazılan metinde yanlış anlaşılmaların önüne geçilen ve yazının profesyonel bir görünüm kazanmasını sağlayan bir adımdır. Özellikle bir yayın kurulu ya da herhangi kurum veya kuruluşu etkilemek ya da onlar tarafından kabul görmek isterken basit bir yazım ya da gramer hatası sonucu anlaşılmamayı ya da amatör olarak algılanmayı şüphesiz ki kimse istemez . Belgenin tüm hatalardan arınmış bir şekilde akıcı ve anlaşılır bir hale getirilmesini sağlaması sebebiyle “Proofreading” hizmeti son derece önemli ve atlanmaması gereken bir adımdır. “Proofreading” hizmeti yazım becerinizin hatalardan arındırılırak daha gözle görülür hale gelmesini sağlar ve diğer yazılar içinde ayrıştırılabilmesine imkan verir. Potasniyelinize ve itibarınıza zarar verecek düşük cümle, yazım hatası, yazım yanlışı, yüklemlerde zaman kargaşası ve gramer hatası gibi hatalardan kurtulmak istiyorsanız vakit geçirmeden siz de Transistent’ın “Proofreading” hizmetinden faydalanın.

Tercüme fiyatınızı hesaplayın online sipariş verin!
Henüz yorum yapılmadı

Yorum yazın