medikal çeviri

Tıbbi Tercüme Yaparken Nelere Dikkat Edilir?

Çeviri işini profesyonel bir şekilde ele aldığımızda hedef kitleye uygun, tatmin edici bir ürün sunmak için farklı alanlarda uzmanlaşmaya gitmenin gerekliliği su götürmez bir gerçektir. Bu çerçevede ele alındığında diğer alanlardan farklı olarak insan hayatına mal olabilecek önemli bilgiler içermesi itibariyle medikal çeviri, bir başka deyişle tıbbi tercüme bu farklı dallar içerisindeki en önemli alanlardan birisidir.

Hassas içeriği ve yukarıda da bahsettiğimiz üzere taşıdığı önem itibariyle tıbbi tercümede kaynak ve hedef dilin birbirini hata içermeyecek şekilde karşılaması son derece büyük önem taşır. En ufak hatanın bile son derece büyük risklere yol açmasının mümkün olduğu düşünüldüğünde tıbbi çeviriyi farklı çeviri alanları içindeki en yüksek zorluk derecesine sahip alanlardan biri olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Dolayısıyla tıbbi tercümeyi yapan taraf önemli sorumluluklar yüklenmiş olur.

Tıbbi tercüme kendi içerisinde farklı metin türlerini içerse de başlıca çevirisi yapılan metinler medikal patentler, medikal materyallerin kullanım kılavuzları, doktor raporları, test sonuçları, reçeteler, prospektüsler ve epikriz raporları olarak özetlenebilir. Daha detaylı olarak incelendiğinde tıbbi çeviri tahlil sonucu çevirisi, akademik tıp belgesi çevirisi, ameliyat raporu çevirisi, farmasötik çevirisi, mikrobiyoloji çevirisi, ilaç lisansı çevirisi, tıbbi kitap çevirisi, ilaç broşürü çevirisi, biyomedikal çeviri, klinik araştırma çevirisi, klinik deney çevirisi, laboratuvar test sonucu çevirisi, tıbbi patent çevirisi, ilaç ruhsatı çevirisi gibi alt alanlara da bölünebilir.

medikal materyallerin kullanım kılavuzları

Ek olarak proje bazlı çalışmalarda ya da bitirme tezlerinde de tıbbi çeviriye ihtiyaç duyulmaktadır. Tıbbi ürünlerle ilgili metinlerin tedaviye yönelik ilaç ve uygulamaları içermesi itibariyle anlaşılabilirlik ve doğruluk, tıbbi çeviride en önde gelen dikkat edilmesi gereken noktaların başında gelir. Kapsam olarak klinik araştırma, vaka sunumu, ilaç ruhsatı gibi metinleri içermesi ve dolayısıyla sağlık hizmetlerinin doğru şekilde sunulmasına imkan tanıması, tıbbi tercümenin sahip olduğu bir diğer önemli faktördür.Bunun yanı sıra yapılan yeni bilimsel araştırmalarda elde edilen sonuçların ve çeşitli bilim insanlarının tavsiyelerinin paylaşılmasına imkan vermesi sebebiyle tıbbi çeviri, sağlık profesyonelleriyle sağlık hizmeti alanlar arasında bir köprü niteliğine sahiptir.

tıbbi çeviri yapan çevirmenler

Tıbbi çeviri, farklı çeviri kollarıyla karşılaştırıldığında çevirmenin yorum katmasına olanak tanımaması itibariyle farklılık gösterir. Dolayısıyla yaratıcı yaklaşım sergilemek, belirsiz, yaklaşık ifadeler kullanmak, tahminlerde bulunmak, kesin olmayan terminoloji kullanımı tıbbi tercümede kesinlikle tercih edilmeyen yaklaşımlardır. Buna paralel olarak tıbbi çeviri yapan çevirmenlerin uygun tıbbi bilgi ve deneyime sahip olması, Latinceyi temel alan terminolojiye de son derece hakim olması beklenir.

Tıbbi tercüme sahip olduğu kapsam düşünüldüğünde çok farklı noktalarda azami dikkat gösterilmesi gereken unsurları bünyesinde barındırır. Bu noktada tıbbi çevirmen, çevirmekte olduğu ürün veya hizmet hakkında yüksek seviyede anlayış sahibi olmalı, çevirisini konuya hakim bir biçimde yapmalıdır. Deneyim sahibi tıbbi çeviri yapan tercümanların çevirmekte oldukları konu hakkında farklı kaynaklardan araştırma yapmaları, özenli ve disiplinli bir yaklaşım sergilemeleri, bu çerçevede kaynak dili hedef dile okuyucu kitlenin anlayacağı şekilde, doğru ve eksiksiz bir biçimde aktarması beklenir.

Tıp dünyasında geçerli ilaç onayı ve farklı diğer prosedürlere ilişkin son derece katı düzenlemeler mevcuttur. Bu doğrultuda tıbbi çeviride yapılacak herhangi bir hata, ilgili ilaç firmasının ürününe ilişkin tescil tarihinin ötelenmesine ve bunun sonucu olarak ilgili pazarda raflarda yer alma tarihinin de ertelenmesine yol açabilir. Daha ciddi durumlarda yapılan bazı hatalar söz konusu ilacın onaylanmamasına bile yol açabilir. Dolayısıyla tıbbi çevirmen çeviri sırasında taşıdığı bu sorumluluğun bilincinde hareket etmeli, gereken hassasiyeti ve özeni göstermeli ve hatta yerel yasa ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu doğrultuda söz konusu tıbbi çeviriyi yapacak olan tıbbi tercümanların yeterli deneyime sahip olması, tıp bilimine ilgi duyması, tıp dünyasında yaşanan gelişmelere yönelik bilgi birikimini sürekli olarak artırması gereklidir. Çeviride geçen terminoloji hakkında bilgi sahibi olmak, tıp metinlerini uzun yıllar boyunca çevirmiş olmanın sonucunda bu alana yoğun şekilde maruz kalmak, tıbbi çevirmenin başarılı olmasında anahtar önem taşıyan faktörlerdir. Başarılı tıbbi çevirmenlerin önde gelen özellekleri arasında tıbbi yenilikleri takip etmek, sürekli yeni buluşların ortaya çıktığı tıp alanına yönelik araştırma ve okumalar yapmak,  gerektiğinde danışabileceği, tavsiye alabileceği tıp uzmanlarından oluşan bir çevreye sahip olmak, sahip olduğu bilgi birikimini sürekli güncel tutmak sayılabilir.

Böylesi yüksek önem taşıyan tıbbi çevirilerinizde sahip olduğu sorumluluğun bilincinde tıbbi tercüme hizmeti veren Transistent’a güvenen sayısız mutlu müşterimizin yanında yer almak için profesyonel tıbbi çeviri proje koordinasyon ekibimize ihtiyacınızı belirten bir e-posta göndermeniz yeterlidir.

Tercüme fiyatınızı hesaplayın online sipariş verin!
Henüz yorum yapılmadı

Yorum yazın